Музичне мистецтво як засіб всебічного розвитку дитини

 Музичне мистецтво –  один з наймогутніших засобів виховання, з допомогою якого здійснюється формування особистості. Його сила – у  впливі на почуття. Враження дитинства часто залишаються на все життя, отже використання музики як засобу виховання дітей є одним із найважливіших завдань дошкільних закладів.


Мета вихователів та керівників музичних  дитячих садків – виховувати засобами мистецтва любов до прекрасного, впливати на почуття й мислення дитини, її характер і волю, сприяти свідомому сприйняттю дійсності. Заняття музикою – складова частина всебічного виховання дітей: естетичного, морального, розумового і фізичного.

Музичне виховання дитини є невід’ємною частиною естетич­ного виховання, у процесі якого збагачується духовний світ май­бутньої людини. Живі, яскраві музичні образи глибоко вплива­ють на свідомість і почуття дітей, на їхнє ставлення до навко­лишнього світу.

Естетичне виховання засобами музики відбувається не тільки на музичних заняттях, а й у години дозвілля під час самостійної музичної діяльності дітей.

Найефективніше музично-естетичне виховання здійснюється в процесі практичної діяльності дітей. Тому вихователі повинні розвивати творчі здібності дошкільників під час занять різними видами музичної та художньої діяльності – в процесі співів, танців, ігор, малювання, гри на дитячих музичних інструментах.

Музичне виховання в дошкільних закладах передбачає робо­ту над розвитком музичного слуху, творчих здібностей, уміння і бажання співати, танцювати, слухати музику, грати на музичному інструменті. Для цього використо­вуються різноманітні форми і методи роботи. Певні музичні поняття, терміни краще усвідомлюються в процесі цікавих ігор, таночків, співу пісень.